Pravilnik

21. January, 2017

 

 FESTIVAL STUDENTSKIH KLAPA

 

Organizator, Udruga studenata grada Splita, donosi

PRAVILNIK FESTIVALA STUDENTSKIH KLAPA

(u daljnjem tekstu Pravilnik Festivala)
kojim se uređuje natjecateljski dio Festivala.

Točka 1.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudejlovanja imaju klape koje u svom satavu imaju barem 50% studenata.

Pravo na sudjelovanje imaju muške, ženske i mješovite klape.

Točka 2.

Sastav klape

 Muška, odnosno ženska klapa, sastav je od pet do devet pjevača istog spola.
Mješovita klapa je sastav od pet do devet pjevača sa jednim ili više članova suprotnog spola.

Točka 3.

Natjecateljski repertoar i izvedba

Klape pjevaju  a capella – bez pratnje muzičkih instrumenata.

Klape koje se natječu izvode po dvije klapske pjesme od najmanje četiri prijavljene.

Pjesme koje će izvesti, odabrat će organizacijski odbor Festivala, ovisno o konačno usvojenom programu Festivala, o kojem će klape sudionice biti pravovremeno obaviještene.

Od pjesama koje se izvode, klape sudionice prvo će izvesti izvorne napjeve (možete se poslužiti Zbornicima dalmatinskih klapskih pjesama (Sv. I, II, III)).
Klape su slobodne odabranu  pjesmu aranžirati, prilagoditi i obraditi za klapsku izvedbu.

Kao drugu pjesmu, klapa sudionica izvodi autorsku klapsku skladbu  ili obradu popularne pjesme koja može biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Točka 4.

Prijave

Klape prijavljuju svoje sudjelovanje na Festivalu slanjem popunjenog Obrasca za prijavu putem kontakt mail aderse navedene na dnu Pravilnika Festivala.

Ispravno popunjen Obrazac za prijavu sadržava:

  • Naziv i sjedište klape, predsjednika, voditelja klape, imena članova te fakultet i godinu studija (uz imena onih članova koji studiraju; vidi Točka 1).
  • Kontakt adrese i brojeve  na kojima predsjednik klape može biti kontaktiran.
  • Naslove  prijavljenih  kompozicija  za nastup: klape prijavljuju najmanje 4 pjesme
    (1 izvorni napjev, 1 autorsku klapsku skladbu ili obradu popularne pjesme te barem 1 zamjenu za svaku pjesmu).

Uz Obazac za prijavu, potrebno je dostaviti i video zapis izvođenja barem jedne od prijavljenih pjesama u onom sastavu u kojem će klapa nastupiti na Festivalu*

*NAPOMENA: Navedeni video zapis koristiti će se u svrhu selekcije klapa u slučaju prijave većeg broja klapa od ukupnog mogućeg na Festivalu.

Obrazac za prijavu možete pronaći OVDJE.

Prijave se otvaraju 15.veljače 2018. godine.

Točka 5.

Izbor klapa učesnica

Organizacijski odbor Festivala će, u suradnji sa stručnim žirijem, izvršiti selekciju prijavljenih radova najkasnije 7 dana nakon zaključenja isteka prijava.

Točka 6.

Potvrda sudjelovanja

Nakon izbora prijavljenih radova, organizator Festivala će potvrditi sudjelovanje klapama koje su odabrane te objaviti informacije o klapama koje će sudjelovati na Festivalu, kao  i  naslove kompozicija koje će se naći u Programu Festivala.

Točka 7.

Stručni žiri i ocjenjivanje klapa

Stručni žiri broji 3 člana i sastavljen je od glazbenih stručnjaka i poznavatelja klapske pjesme. Pravilnik ocjenjivanja stručnog žirija biti će objavljen naknadno, a  najkasnije do dana potvrde klapa sudionica.

Klape će biti ocjenjivane neovisno o svom sastavu te sve spadaju u jednu kategoriju.
Odluke žirija su konačne i neopozive.

Točka 8.

Nagrade

Na Festivalu  dodjeljuju se nagrade stručnog žirija, publike, priznanja i zahvalnice.

Odlukama  Stručnog žirija dodjeljuju se novčane nagrade za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto.

Nagrada publike dodjeljuje se u vidu poklon bonova sponzora Festivala.

Priznanja se dodjeljuju svim klapa sudionicama Festivala.

Zahvalnice se dodjeljuju zaslužnim pojedincima, odnosno institucijama za poseban doprinos u razvoju Festivala.

Točka 9.

Pitanja koja nisu obuhvaćena Pravilnikom, Organizacijski odbor rješava  po upitu, ili po potrebi, konzultacijama s klapama u vremenu do održavanja Festivala.

 

KONTAKT:                                                                                                                      
www.ud-st-hr
udruga.studenata.grada.splita@gmail.com

Voditelj projekta:
Tina Duplančić (097 6130 117)