Prijava

21. January, 2017

Udruga studenata grada Splita organizira “6.Festival studentskih klapa”.

Festival će se održati 16.3.2018. u kinu “SC” koje se nalazi u sklopu Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Klape prijavljuju svoje sudjelovanje na Festivalu slanjem popunjenog Obrasca za prijavu na udruga.studenata.grada.splita@gmail.com. Molimo sve Klape da prije popunjavanja obrasca prouče Pravilnik kako bi provjerili zadovoljavaju li sve uvjete.

Ispravno popunjen Obrazac za prijavu sadržava:

  • Naziv i sjedište klape, predsjednika, voditelja klape, imena članova te fakultet i godinu studija (uz imena onih članova koji studiraju; vidi Točka 1).
  • Kontakt adrese i brojeve  na kojima predsjednik klape može biti kontaktiran.
  • Naslove  prijavljenih  kompozicija  za nastup: klape prijavljuju najmanje 4 pjesme.
    (1 izvorni napjev, 1 autorsku klapsku skladbu ili obradu popularne pjesme te barem 1 zamjenu za svaku pjesmu).

Uz Obazac za prijavu, potrebno je dostaviti i video zapis izvođenja barem jedne od prijavljenih pjesama u onom sastavu u kojem će klapa nastupiti na Festivalu*
Napomena: Navedeni video zapis koristiti će se u svrhu selekcije klapa u slučaju prijave većeg broja klapa od ukupnog mogućeg na Festivalu.

Obrazac za prijavu možete pronaći OVDJE.

Prijave se otvaraju 15.02.2018. i traju do ponoći 01.03.2018. uključujući i taj dan.

Kontakt:
www.ud-st-hr
udruga.studenata.grada.splita@gmail.com
Voditelj projekta: Tina Duplančić (097 6130 117)