Izazovi

4. May, 2012

Iza naziva “Izazovi” krije se kolumna člana novinarske sekcije Udruge studenata grada Splita Josipa Zekića koji ju opisuje sljedećim rječima:

“Izazovi govore o ljudskoj potrebi za nadilaženjem svakodnevice, učeći na greškama iz prošlosti, a čuvajući dobre tradicije u izgradnji nekih novih vrijednosti, vodeći se načelom Istine i Ljubavi. Istina je osnovni princip poštenog djelovnja, no sama istina ne znači sama po sebi i Dobro – ako nije vođena ljubavlju: prema samom sebi, prema ljudima oko sebe a na koncu i prema svemu onome što nas okružuje.

Naši davni preci diljem planeta uvidjeli su stvarnost velikog bratstva života koja u neraskidiv lanac spaja sav život na zemlji. Primjetili su kako svi ovisimo jedni o drugima i da sudbina jednog ovisi o sudbini svih drugih. Nitko, pa ni čovjek nije izuzet iz ovog sveopćeg zakona. Čovjek je također dio velike zajednice života. Kruna života. Darom umnosti oslobođen je od robovanja čistom instinktu i nagonu, te je sposoban razabrati stvari, i suspregnuti nagon u ime nekog višeg cilja i interesa. Čovjeku je dobio ulogu gospodara, jer je sposoban ovladati svim drugim stvorenjima na zemlji, no uloga gospodara nosi odgovornost pravednog upravljanja. Pravedno upravljanje početno je načelo održivosti. Nažalost čovjek je svoju oholost i bahatost već pokazao nad svim drugim živim svijetom, pokazao ju je toliko puta i nad vlastitom vrstom, na najružnije i najnehumanije načine, krvoločki i bešćutno. No ljudska objest ne staje ni tu, čovjek danas mrzi sam sebe kao pojednica i na bezbroj se načina tjera u samouništenje.

Nasuprot radosti života koju promatramo u cijeloj prirodi, čovjek koji je dobio priliku da bude najsretniji od svih, zagorčao je svoj život i srozao ga na samo dno življenja. Postao je zarobljenik vlastitih strasti i ovisnosti. Zatvorio se u gradove, okovao betonom i asfaltom, i pobjegao od života balzamiran mirisima smoga i isparavanjem nafte. Ljudska je sudbina jedna od najtužnijih u svemiru, oboružan svim potrebnim da stvara sreću, čovjek je iskovao vlastitu nesreću. No na svijetu ništa nije konačno. Na svakom pojednicu stoji zadatak da učini zaokret i ponovo potraži put koji vodi u život.

Pa u dobroj nadi, nadam se da će te kroz crtice koje ću vam donosit naći inspiraciju za taj zaokret.

Josip Zekić”

 

Dosadašnje kolumne: