Članstvo

24. Listopad, 2011

Udruga studenata grada Splita danas broji oko 250 članova, koji su u Udruzi prepoznali sredstvo za ostvarivanje zajedničkih interesa zajednicu unutar koje se uvijek mogu osjećati kao da svoj dom nikada nisu ni napustili.

Zašto postati članom?

Osim navedenog, članovi Udruge jedini uživaju u beneficiji povlaštene cijene autobusnih karata preko prijevoznika „Croatia bus“, tako da cijena jednosmjerne karte na relaciji Zagreb-Split (i obrnuto) za članove iznosi samo 99,00 HRK, dok će se za povratnu kartu morati izdvojiti 189,00 HRK, što je dvostruko jeftinije nego preko drugih prijevoznika.

Za svoje članove Udruga svake godine organizira brojne studentske zabave, zajedničku roštiljadu i studentska putovanja, te im omogućuje kreativno ostvarivanje radom unutar pojedinih sekcija, pomoć u pokretanju različitih projekata i sl.

 

Tko može postati članom?

Članom može postati – kako to definira Statut – „svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad Udruzi, koja prihvaća odredbe (…) Statuta te zadovoljava kriterije (…)“, odnosno da se radi o „(…) studentu sa šireg područja grada Splita ili porijeklom s tog područja (…)“. Osim redovitog, članstvo može biti i počasno, a rezervirano je za „svaku osobu koja je zaslužna za izuzetan doprinos radu i ciljevima Udruge.“

Kako postati članom i koje su obveze članova?

Udruzi studenata grada Splita pristupa se ispunjavanjem pristupnice, čime se obvezuje na sudjelovanje u radu Udruge i poštivanje njenoga Statuta i drugih akata, kao i upravnih tijela. Novopridošli članovi plaćaju upisninu  u iznosu od 50,00 HRK.

Prava i obveze članova Udruge, definirana Statutom, podrazumijevaju da članovi sudjeluju u aktivnostima udruge, bivaju informirani o radu Udruge, imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge, mogu odlučivati u onim tijelima u kojima su članovi, nadziru djelovanje i zahtijevaju odgovornost tijela i pojedinaca u Udruzi, poštuju i provode odluke tijela Udruge i Statuta, izvršavaju povjerene zadatke, svojim djelovanjem moraju štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge, obvezuju se na redovito plaćanje godišnje članarine, a ukoliko ustvrde nepravilnosti u provedbi statua, dužni su upozoriti Upravni odbor.