Članstvo

24. October, 2011

Udruga studenata grada Splita danas broji oko 450 članova, koji su u Udruzi prepoznali sredstvo za ostvarivanje zajedničkih interesa zajednicu unutar koje se uvijek mogu osjećati kao da svoj dom nikada nisu ni napustili.

Zašto postati članom?

Za svoje članove Udruga svake godine organizira brojne studentske zabave, tematske partije, prostor za druženje, turnire u brišuli i trešeti, zajedničku roštiljadu i studentska putovanja, te im omogućuje kreativno ostvarivanje radom unutar pojedinih sekcija, te sudjelovanje i pokretanje različitih projekata poput humanitarnih događanja i Festivala studentskih klapa.

Tko može postati članom?

Članom može postati – kako to definira Statut – „svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad Udruzi, koja prihvaća odredbe (…) Statuta te zadovoljava kriterije (…)“, odnosno da se radi o „(…) studentu sa šireg područja grada Splita ili porijeklom s tog područja (…)“. Osim redovitog, članstvo može biti i počasno, a rezervirano je za „svaku osobu koja je zaslužna za izuzetan doprinos radu i ciljevima Udruge.“

Kako postati članom i koje su obveze članova?

Udruzi studenata grada Splita pristupa se ispunjavanjem pristupnice, čime se obvezuje na sudjelovanje u radu Udruge i poštivanje njenoga Statuta i drugih akata, kao i upravnih tijela.

Prava i obveze članova Udruge, definirana Statutom, podrazumijevaju da članovi sudjeluju u aktivnostima udruge, bivaju informirani o radu Udruge, imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge, mogu odlučivati u onim tijelima u kojima su članovi, nadziru djelovanje i zahtijevaju odgovornost tijela i pojedinaca u Udruzi, poštuju i provode odluke tijela Udruge i Statuta, izvršavaju povjerene zadatke, svojim djelovanjem moraju štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge, obvezuju se na redovito plaćanje godišnje članarine, a ukoliko ustvrde nepravilnosti u provedbi statua, dužni su upozoriti Upravni odbor.