Kontakt

24. October, 2011

Udruga studenata grada Splita
Ilica 54
10000 Zagreb
Žiro račun: (Splitska banka): HR5023300031100440426
Matični broj: 2645904
OIB: 18927030281
e-mail: duplancic.tina@gmail.com ili udruga.studenta.grada.splita@gmail.com
web: www.ud-st.hr